Aktualności...

 

 08-09.10.2014 - Konwent starostów w Targanicach 

W dniach 8-9 października 2014 r. w Targanicach odbył się wspólny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego oraz Śląskiego.
Poruszono następujące tematy:
Prezentacja stanowiska Konwentów w sprawie:
- wystąpienia do organów kontrolnych (Regionalnej Izby Obrachunkowej, Ministerstw Finansów) z prośbą o interpretację dotyczącą dokumentowania wydatków z dotacji celowej poniesionych na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w zakresie „ kosztów obsługi zadania”
- problematyka rosnącej liczby nauczań indywidualnych oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych generujących ogromne koszty dla organów prowadzących.

 

 

 17.09.2014 - Konwent starostów w Krakowie 

W dniu 17 września 2014 r. w Krakowie odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wziął Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski oraz Pan Ludwik Węgrzyn – Ekspert Związku Powiatów Polskich.

Poruszono następujące tematy:


1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
2. System Ratownictwa Medycznego w Małopolsce..

 

 

 20.08.2014 - Konwent starostów w Bochni 

W dniu 20 sierpnia 2014 r. w Bochni odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wziął Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. .

 

 

 22.04.2014 - Konwent starostów w Brzesku 

W dniu 22 kwietnia 2014 r. w Brzesku odbyła się kontynuacja posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego z Nowego Targu.
Tematem posiedzenia było przeanalizowanie wariantów związanych z alokacją środków na drogi powiatowe.
Podjęto Stanowisko Konwentu w sprawie dofinansowania realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

 

 14-15.04.2014 - Konwent starostów w Nowym Targu 

W dniach 14-15 kwietnia 2014 r. w Nowym Targu odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wzięli: Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Posiedzenie Konwentu Starostów rozpoczęła uroczystość oddania do użytku nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 

 

 10.01.2014 - Konwent starostów w Bochni 

W dniu 10 stycznia 2014 r. w Bochni odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego połączony z Konferencja pt. „Dobry klimat dla powiatów”.

 

 

 5 - 6.12.2013 - Konwent starostów w Iwkowej 

W dniach 5-6 grudnia 2013 r. w Iwkowej odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wzięli: Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Pan Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pan Jacek Fabisiak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Pan Michał Seweryn – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Pani Małgorzata Lechowicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pani Danuta Paluch - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Ryszard Listwan – Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Pan Jan Musiał – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  

 

 12,19 i 20.11.2013 - Konwenty starostów w Bochni

W dniach 12, 19 i 20 listopada 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyły się trzy posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w sprawie aneksowania przez szpitale powiatowe umów na świadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
 

 

 28.10.2013 - Konwent starostów w Wieliczce

W dniu 28. października 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Wieliczce odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wzięli również Skarbnicy Powiatów Województwa Małopolskiego.
 
 

 

 05.07.2013 - Konwent starostów w Krakowie

W dniu 5 lipca 2013 r. w ramach ogólnopolskiej inicjatywy zorganizowania Konwentów Powiatów w poszczególnych województwach w Krakowie odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wzięli: Pan Kazimierz Barczyk - Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Pan Michał Seweryn - Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz parlamentarzyści Pani Anna Paluch – Poseł na Sejm RP i Pan Andrzej Pająk – Senator RP.
 
 

 

 17 - 18.06.2013 - Konwent starostów w Targanicach

W dniach 17-18 czerwca 2013 r. w Targanicach odbył się wspólny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego oraz Śląskiego. Na zaproszenie Przewodniczących Konwentu w posiedzeniu udział wzięli: Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego, Pani Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pan Andrzej Baksik - Dyrektor Wydziału Strategii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pan Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pan Michał Seweryn – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Pan Marek Wójcik – Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich.
 
 

 

 25.03.2013 - Konwent starostów w Myślenicach

W dniu 25 marca 2013 r. w Myślenicach odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego.
Głównym celem spotkania było wypracowanie stanowiska Konwentu, które zostanie przedstawione na planowanej przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego debacie poświęconej systemowym problemom ochrony zdrowia w Małopolsce – „Biały Okrągły Stół”.

 
 

 

  07-08.02.2013 - Konwent starostów w Stryszawie

W dniach 7-8 lutego 2013 r. w Stryszawie odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wzięli Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski, Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Marek Wójcik - Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich, Pan Andrzej Martynuska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Pani Małgorzata Mrugała - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie .
 
 

 

  14.12.2012 - Konwent starostów w Krakowie

W dniu 14. grudnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wziął Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski.


 
 

 

  13-14.09.2012 - Konwent starostów w Nowym Targu

W dniach 13-14 września 2012 r. w Nowym Targu odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego.
Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wzięli Pani Beata Leszczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Stanisław Sorys – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Pan Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, Pan Marek Wójcik – Związek Powiatów Polskich, Pan Michał Pierzchała - Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 
 

 

  21-22.06.2012 - Konwent starostów w Zakopanem

W dniach 21-22 czerwca 2012 r. w Zakopanem odbył się wspólny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego. Na zaproszenie Przewodniczących Konwentów w posiedzeniu udział wzięli Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pani Małgorzata Mrugała – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pan Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, Pan Robert Żołynia – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 
 

 

  16.04.2012 - Konwent starostów w Bochni

W poniedziałek, 16 kwietnia 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego.
Tematem Konwentu była propozycja utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w zakresie ubezpieczenia szpitali.
Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu oprócz Starostów przybyli również przedstawiciele szpitali powiatowych z terenu województwa małopolskiego.
 
 
 

 

  23.02.2012 - Konwent starostów w Bochni

W czwartek, 23 lutego 2012 r. w Bochni odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego.

Poruszono następujące tematy:1. omówienie projektu Ustawy z dnia 8 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz jej wpływu na finanse samorządów powiatowych (reguła wydatkowa)
2. omówienie zapisu w konkursie Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia ogłoszonego 16 stycznia 2012 r. przez wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
3. informacja o szacowanych kosztach realizacji uproszczonych planów urządzania lasów z rozbiciem na najbliższe lata
4. omówienie wyzwań związanych z rynkiem pracy i polityki społecznej w kontekście spotkania z Panem Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
 
 
 

 

  03.02.2012 - Konwent starostów w Pasierbcu

W piątek, 3 lutego 2012 r. w Pasierbcu odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wziął Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.
 
 

 

  15.12.2011 - Konwent starostów w Krakowie

W W dniu 15.12.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego.
Poruszono następujące tematy:
- Omówienie sytuacji ws aktualnej struktury organizacyjnej systemu orzecznictwa o niepełnosprawności w województwie małopolskim
- Przyjęcie stanowiska Konwentu będącego odpowiedzią Starostów Województwa Małopolskiego na pismo Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pani Czesławy Ostrowskiej, z dnia 19 listopada 2011 r. ws zmniejszenia poziomu środków Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy obsługujących osoby bezrobotne.. 
 

 

  8 - 9.12.2011 - Konwent starostów w Szczyrku

W dniach 8-9.12.2011 r. w Szczyrku odbył się Konwent Starostów Województwa Małopolskiego oraz Śląskiego. Na zaproszenie Przewodniczących Konwentu Małopolskiego oraz Śląskiego w posiedzeniu udział wziął Pan Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski oraz Pan Grzegorz Kubalski – Ekspert ZPP.   


  28.10.2011 - Konwent starostów w Krakowie 

W piątek, 28 października 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wziął Pan Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski oraz Pan Marek Wójcik Ekspert ds. ochrony zdrowia w Związku Powiatów Polskich.   

 

  28.07.2011 - Konwent starostów w Wieliczce  

W dniu 28 lipca 2011 r. w Starostwie w Wieliczce odbył się Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu Konwentu uczestniczył Pan Rafał Niżankowski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie. Tematem rozmów na Konwencie Starostów Województwa Małopolskiego była planowana reorganizacja sieci Sanepidów.   

 

  06.07.2011 - Konwent starostów w Krakowie

W środę, 6 lipca 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się kolejny Konwent Starostów Województwa Małopolskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu udział wziął Pan Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.   

 

  19 - 20.05.2011 - Konwent starostów w Wieliczce

W dniach 19 i 20 maja w Wieliczce odbył się wspólny konwent Województwa Małopolskiego i Śląskiego, którego gospodarzem był Starosta Wielicki Pan Jacek Juszkiewicz. W Konwencie wzięło udział ponad czterdziestu starostów oraz przedstawicieli prezydentów miast na prawach powiatów.  

W dniach 19-20 maja 2011 r. w Wieliczce odbędzie się kolejne posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Gospodarzem Konwentu będzie Starosta Wielicki Pan Jacek Juszkiewicz. Konwent odbywał się będzie wspólnie z Konwentem Województwa Śląskiego.

  18.04.2011 - Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

18 kwietnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni, odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego pod nowym przewodnictwem Starosty Bocheńskiego Jacka Pająka 

  03.02.2011 - Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

3 lutego 2011 r. w Podkrakowskim Centrum Teleinformatycznym w Skawinie odbyło się I posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego IV kadencji.