Skład Konwentu

Przewodniczący Konwentu

Wojciech Pałka
Starosta Krakowski

Wiceprzewodniczący Konwentu

Andrzej Potępa
Starosta Brzeski
Józef Tomal
Starosta Myślenicki

Członkowie Konwentu

Adam Korta
Starosta Bocheński
Andrzej Potępa
Starosta Brzeski
Andrzej Uryga
Starosta Chrzanowski
Lesław Wieczorek
Starosta Dąbrowski
Maria Gubała
Starosta Gorlicki
Wojciech Pałka
Starosta Krakowski
Mieczysław Uryga
Starosta Limanowski
Jacek Kobyłka
Starosta Miechowski
Józef Tomal
Starosta Myślenicki
Marek Kwiatkowski
Starosta Nowosądecki
Krzysztof Faber
Starosta Nowotarski
Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski
Andrzej Skrzypiński
Starosta Oświęcimski
Krystian Hytroś
Starosta Proszowicki
Józef Bałos
Starosta Suski
Roman Łucarz
Starosta Tarnowski
Piotr Bąk
Starosta Tatrzański
Eugeniusz Kurdas
Starosta Wadowicki
Adam Kociołek  
Starosta Wielicki
Ludomir Handzel
Prezydent Nowego Sącza
Ciepiela_Roman Roman Ciepiela
Prezydent Tarnowa
Majchrowski_Jacek Jacek Majchrowski
Prezydent Krakowa