Przewodniczący Konwentu

JKrzyworzeka2Józef Krzyworzeka

Starosta krakowski. Urodzony w 1952 r., żonaty, dwoje dzieci, mieszka w Zabierzowie. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Studia podyplomowe „Społeczeństwo informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończony kurs członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Skład Konwentu

starostowie

Konwent tworzą starostowie powiatów z województwa małopolskiego (19)
i prezydenci miast na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

Zobacz więcej…