Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Nowa Wieś, 21 września 2018

01W Nowej Wsi obradował Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Starostowie rozmawiali o wynagrodzeniach w szpitalach. – W pełni zgadzamy się z rządem i związkowcami, pensje w służbie zdrowia muszą rosnąć, ale nie może to się odbywać kosztem samorządów. My mamy do utrzymania również drogi, szkoły, domy pomocy społecznej – komentował Józef Tomal Starosta Myślenicki – Wiceprzewodniczący Konwentu.

Konwent został zwołany na prośbę dyrektorów szpitali, ponieważ strona rządowa chce, by pochodne od podwyżek przyznanych personelowi medycznemu płacił samorząd, a więc, aby powiat płacił tzw. pochodne – podatki, składki na ZUS i składki zdrowotne. – W skali roku to kilka milionów złotych. Rząd powinien zadbać o to, byśmy jako samorząd mogli udźwignąć te nowe obowiązki. W takiej sytuacji można zadać pytanie: komu mamy zabrać? Szkołom? Przestać remontować drogi? – pytał retorycznie Starosta Myślenicki.

Uzgodniono, iż w trybie obiegowym zostanie przygotowane i podjęte stanowisko w sprawie wejścia w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia realizujących podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Tarnów 18 kwietnia 2018 r.

Protokół nr 3/2018

Stanowisko Konwentu