Bez kategorii

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 2-3 czerwca 2022 r

     Wyzwania systemu zarządzania kryzysowego w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie i zadań realizowanych przez samorząd powiatowy– to główny temat omawiany podczas Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego, który odbył się w dniach 2-3 czerwca br. w Zakopanem. Gospodarzem spotkania był powiat tatrzański.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 2-3 czerwca 2022 r

Protokół nr 13/2022

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 15 lutego 2022 r

    We wtorek 15 lutego 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w formule on-line.

W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów małopolski oraz marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron i Pan Ludwik Węgrzyn ekspert Związku Powiatów Polskich.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał  wszystkich obecnych. Następnie Marszałek przedstawił informację nt. zaawansowanych prac nad ostatecznym kształtem regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski  na lata 2021 – 2022. Przedstawiono również raport z konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie. W dalszej części posiedzenia wicemarszałek Józef Gawron omówił Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Poruszono również bieżące problemy związane z funkcjonowaniem samorządów powiatowych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15 lutego 2022 r

Protokół nr 12/2022

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 21 października 2021 r

W czwartek 21 października br. w Ojcowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski.

Podczas obrad poruszono kilka ważnych tematów dotyczących m.in. nowej perspektywy środków UE „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości” – temat omówiła Magdalena Łasak-Strutyńską, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Starosta chrzanowski przedstawił aktualną informację dotyczącą przebiegu prac  nad projektem Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022-2026.

Starosta Maria Gubała złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął dwa Stanowiska:

– w sprawie uwzględnienie dofinansowania dróg powiatowych w projekcie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027,

– równego traktowania pracowników poprzez ustalenie jednakowego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na takich samych stanowiskach i wykonujących takie same obowiązki pracownicze.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 11/2021

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – dofinansowanie do powiatowej infrastruktury drogowej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – finansowanie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 15-16 czerwca 2021 r

W dniach 15 – 16 czerwca 2021 roku w Wysowej-Zdroju odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W obradach na zaproszenie Przewodniczącego Pana Wojciecha Pałki, udział wzięli Pan Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek WM oraz Pani Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Kraków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas obrad poruszone zostały tematy dotyczące współpracy i programów, które w ramach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego.
Nie zabrakło rozmów o nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027. Omówiono również współpracę z PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 10/2021

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 20 stycznia 2021 r

W formie wideokonferencji zorganizowano środowy (20.01.21) Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Do rozmowy zaproszeni zostali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W czasie trwającej ponad dwie godziny rozmowy samorządowcy wraz z zaproszonymi gośćmi poruszyli wiele ważnych tematów m.in. walkę z pandemią koronawirusa oraz jej gospodarczymi skutkami.

Pojawił się także temat szczepień. Wojewoda zapewniał, że mimo czasowego ograniczenia dostaw szczepionki, osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki, otrzymają także drugą. Poruszono również temat planowanej restrukturyzacji publicznych szpitali.

Omówiono propozycję powołania w każdym małopolskim powiecie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizację w Małopolsce programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 20 stycznia 2021 r

Protokół nr 9/2021

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 9 października 2020 r

9 października br. w formule zdalnej odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z udziałem Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego. Omówiono realizację inwestycji w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz Tarczę dla samorządów – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Jarosław Foremny przedstawił aktualną sytuację epidemiczną w powiatach Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 9 października 2020 r

Protokół nr 8/2020

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 19 maja 2020 r

      Dzisiaj, po raz pierwszy w historii w formule zdalnej, odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu, Starosta Krakowski Wojciech Pałka.
Po otwarciu spotkania przez przewodniczącego głos zabrał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, przedstawiając sytuację zaopatrzenia szpitali powiatowych i domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego w środki ochrony osobistej z zasobów Wojewody Małopolskiego. W drugiej części posiedzenia aktualny stan zagrożenia funkcjonowania placówek całodobowych oraz projektów mających na celu ich wsparcie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej przedstawili Marszałkowie Województwa Małopolskiego: Witold Kozłowski, Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. Poinformowali oni również o efektach uruchomienia programu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Spotkanie zakończyły rozmowy na temat spraw bieżących.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 19 maja 2020 r

Protokół nr 7/2020

Foto: Krzysztof Kamiński/Starostwo Powiatowe w Krakowie

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 marca 2020

     11 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Omówiono bieżącą pracę Wydziałów Komunikacji po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – zagadnienie omówił Marian Prusik, dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Aktualne informacje na temat warunków udziału i wspólnej realizacji projektu w ramach naboru konkursowego Dostępny Samorząd przedstawił Piotr Romański, kierownik Biura Strategii  i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji pana Andrzeja Potępy, starosty brzeskiego jako kandydata do prac w Zarządzie  ZPP –  wybór uzupełniający. Jacek Kobyłka, starosta miechowski został wybrany przedstawicielem Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego do prac w Komisji Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Zostały również zgłoszone projekty wniosków pani Marii Gubały, starosty Powiatu  Gorlickiego, o wypracowanie wystąpienia do Wojewody Małopolskiego w sprawie finansowania Projektu w poddziałaniu „E-usługi w informacji przestrzennej” w ramach RPO WM w latach 2014 – 2020” a także wystąpienia do Głównego Geodety Kraju w sprawie dofinansowania projektu w poddziałaniu  „E-usługi w informacji przestrzennej” ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu starosta krakowski, Wojciech Pałka.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 27 grudnia 2019 r

Protokół nr 6/2020

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 17 grudnia 2019

      We wtorek 17 grudnia 2019 roku w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia omówiono realizację  projektów drogowych i osuwiskowych. W kolejnym punkcie została przedstawiona  aktualna sytuacja realizacji programu E-usługi w informacji przestrzennej.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął trzy Stanowiska:

– w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie budowy kanałów technologicznych,

– w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi,

– w sprawie Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolski.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 27 grudnia 2019 r

Protokół nr 5/2019

Stanowisko w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi.

Stanowisko w sprawie Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolski.

Stanowisko w sprawie doprecyzowania przepisów w zakresie budowy kanałów technologicznych.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Limanowa, 11 września 2019

    11 września w Słopnicach odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, którego gospodarzem był Powiat Limanowski. W spotkaniu tradycyjnie wzięli udział starostowie powiatów, a także gościnnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji. Obradom Konwentu przewodniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

Omawiano aktualną sytuację na rynku pracy. W kolejnym punkcie Marta Mordarska – dyrektor PFRON– omówiła sposoby aktywizacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych  oraz działań podejmowanych przez PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Oddziału Terenowego TVP3 przedstawił propozycję współpracy TVP3  z samorządem powiatowym i udział w cyklu audycji w konwencji magazynowo-reportazowej.

Następnie głos zabrał  Wicemarszałek Łukasz Smółka informując o środkach finansowych, którymi dysponuje samorząd województwa oraz o dotacjach jakie samorządy mogą uzyskać z budżetu województwa, funduszy europejskich czy ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury na poprawę infrastruktury drogowej.

W dyskusji nt. projektów z FDS starostowie zaproponowali pisemne wystąpienie do Wojewody w zakresie możliwości prolongaty założonych w programie terminów.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 września 2019 r

Protokół nr 4/2019