Bez kategorii

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 5-6 grudnia 2023 r

W dniach 5-6 grudnia 2023 r. w Krzeszowicach odbył dwudniowy Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele powiatów: bieszczadzkiego, lubaczowskiego, jarosławskiego, hrubieszowskiego oraz łowickiego, a także profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Janusz Mierzwa i zastępca dyrektora Związek Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski. Starostowie omawiali sprawy związane z funkcjonowaniem powiatów i dyskutowali na temat wyzwań i perspektyw rozwoju administracji powiatowej. Przyjęto również postulaty zaproponowane przez Zarząd Związku Powiatów Polskich dotyczące przyjęcia na początku nowej kadencji Parlamentu zmian legislacyjnych istotnych z punktu widzenia powiatów.

Powiat krakowski reprezentowali: starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 5-6 grudnia 2023 r

Protokół nr 17/2023

Stanowisko Konwentu Powiatu Województwa Małopolskiego

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 15-16 marca 2023 r

     W dniach 15-16 marca br. na terenie gminy Stryszawa odbyło się  posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego.
W Konwencie udział wzięli Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz starostowie i wicestarostowie małopolskich powiatów.
Podczas spotkania omawiano m.in. sprawy dotyczące współpracy administracji rządowej z administracją samorządową, oraz główne założenia i priorytety programu “Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 15-16 marca 2023 r

Protokół nr 17/2022

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 18 stycznia 2023 r

18 stycznia br. po raz kolejny odbył się  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów małopolski oraz zaproszeni goście.

Jeden z głównych tematów dotyczył naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 dla Małopolski. Program przewiduje małe remonty i poprawę nawierzchni dróg powiatowych.

Kolejnym punktem obrad był wybór przedstawicieli do Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 – 2027.

W sprawach bieżących zwrócono uwagę na niedobory kadrowe i finansowe w Domach Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domach Pomocy.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 18 stycznia 2023 r

Protokół nr 16/2022

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 8 listopada 2022 r

We wtorek 8 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów leżących w granicach małopolski oraz zaproszeni goście.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał wszystkich zebranych.

Tematyka spotkania dotyczyła wskaźnika zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej oraz  aktualnej sytuacji i problemów związanych z realizacją operacji scalania gruntów w powiatach.

W sprawach bieżących zwrócono uwagę na wyjątkowo trudną sytuację budżetową powiatów.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 8 listopada 2022 r

Protokół nr 15/2022

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął dwa stanowiska:

Stanowisko w sprawie braku dostatecznego zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań związanych z realizacją operacji „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020,

Stanowisko w sprawie bardzo trudnej sytuacji budżetowej powiatów.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 11 sierpnia 2022 r

     W formie wideokonferencji zorganizowano czwartkowy (11.08.2022)  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie dotyczyło braku zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 11 sierpnia 2022 r

Protokół nr 14/2022

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 2-3 czerwca 2022 r

     Wyzwania systemu zarządzania kryzysowego w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie i zadań realizowanych przez samorząd powiatowy– to główny temat omawiany podczas Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego, który odbył się w dniach 2-3 czerwca br. w Zakopanem. Gospodarzem spotkania był powiat tatrzański.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 2-3 czerwca 2022 r

Protokół nr 13/2022

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 15 lutego 2022 r

    We wtorek 15 lutego 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w formule on-line.

W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów małopolski oraz marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron i Pan Ludwik Węgrzyn ekspert Związku Powiatów Polskich.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał  wszystkich obecnych. Następnie Marszałek przedstawił informację nt. zaawansowanych prac nad ostatecznym kształtem regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski  na lata 2021 – 2022. Przedstawiono również raport z konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie. W dalszej części posiedzenia wicemarszałek Józef Gawron omówił Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Poruszono również bieżące problemy związane z funkcjonowaniem samorządów powiatowych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15 lutego 2022 r

Protokół nr 12/2022

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 21 października 2021 r

W czwartek 21 października br. w Ojcowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski.

Podczas obrad poruszono kilka ważnych tematów dotyczących m.in. nowej perspektywy środków UE „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości” – temat omówiła Magdalena Łasak-Strutyńską, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Starosta chrzanowski przedstawił aktualną informację dotyczącą przebiegu prac  nad projektem Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022-2026.

Starosta Maria Gubała złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął dwa Stanowiska:

– w sprawie uwzględnienie dofinansowania dróg powiatowych w projekcie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027,

– równego traktowania pracowników poprzez ustalenie jednakowego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na takich samych stanowiskach i wykonujących takie same obowiązki pracownicze.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 11/2021

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – dofinansowanie do powiatowej infrastruktury drogowej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – finansowanie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 15-16 czerwca 2021 r

W dniach 15 – 16 czerwca 2021 roku w Wysowej-Zdroju odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W obradach na zaproszenie Przewodniczącego Pana Wojciecha Pałki, udział wzięli Pan Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek WM oraz Pani Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Kraków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas obrad poruszone zostały tematy dotyczące współpracy i programów, które w ramach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego.
Nie zabrakło rozmów o nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027. Omówiono również współpracę z PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 10/2021

 

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 20 stycznia 2021 r

W formie wideokonferencji zorganizowano środowy (20.01.21) Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Do rozmowy zaproszeni zostali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

W czasie trwającej ponad dwie godziny rozmowy samorządowcy wraz z zaproszonymi gośćmi poruszyli wiele ważnych tematów m.in. walkę z pandemią koronawirusa oraz jej gospodarczymi skutkami.

Pojawił się także temat szczepień. Wojewoda zapewniał, że mimo czasowego ograniczenia dostaw szczepionki, osoby, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki, otrzymają także drugą. Poruszono również temat planowanej restrukturyzacji publicznych szpitali.

Omówiono propozycję powołania w każdym małopolskim powiecie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizację w Małopolsce programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 20 stycznia 2021 r

Protokół nr 9/2021