Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 marca 2020

     11 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Omówiono bieżącą pracę Wydziałów Komunikacji po wprowadzeniu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym – zagadnienie omówił Marian Prusik, dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Aktualne informacje na temat warunków udziału i wspólnej realizacji projektu w ramach naboru konkursowego Dostępny Samorząd przedstawił Piotr Romański, kierownik Biura Strategii  i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji pana Andrzeja Potępy, starosty brzeskiego jako kandydata do prac w Zarządzie  ZPP –  wybór uzupełniający. Jacek Kobyłka, starosta miechowski został wybrany przedstawicielem Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego do prac w Komisji Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

Zostały również zgłoszone projekty wniosków pani Marii Gubały, starosty Powiatu  Gorlickiego, o wypracowanie wystąpienia do Wojewody Małopolskiego w sprawie finansowania Projektu w poddziałaniu „E-usługi w informacji przestrzennej” w ramach RPO WM w latach 2014 – 2020” a także wystąpienia do Głównego Geodety Kraju w sprawie dofinansowania projektu w poddziałaniu  „E-usługi w informacji przestrzennej” ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu starosta krakowski, Wojciech Pałka.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 27 grudnia 2019 r

Protokół nr 6/2020