Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 8 listopada 2022 r

We wtorek 8 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów leżących w granicach małopolski oraz zaproszeni goście.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał wszystkich zebranych.

Tematyka spotkania dotyczyła wskaźnika zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej oraz  aktualnej sytuacji i problemów związanych z realizacją operacji scalania gruntów w powiatach.

W sprawach bieżących zwrócono uwagę na wyjątkowo trudną sytuację budżetową powiatów.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 8 listopada 2022 r

Protokół nr 15/2022

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął dwa stanowiska:

Stanowisko w sprawie braku dostatecznego zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań związanych z realizacją operacji „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020,

Stanowisko w sprawie bardzo trudnej sytuacji budżetowej powiatów.