Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Tomaszowice, 16-17 września 2016

DSC_0100W dniach 16 i 17 września 2016 roku w Tomaszowicach odbył się Konwent Powiatów Województw Małopolskiego i Śląskiego.  Obrady zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: „Zmiany w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego”, „Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej” oraz „Kierunki zmian w systemie edukacji”. Dyskusję podczas spotkania zdominowała tematyka budowlana, głownie prezentacja projektu kodeksu urbanistyczno – budowlanego, który jeszcze we wrześniu tego roku ma zostać  skierowany do konsultacji publicznych. Nowy kodeks ma uspójnić  proces planowania przestrzennego oraz proces inwestycyjno-budowlany, dzięki czemu możliwe będzie wyeliminowanie wielu problemów interpretacyjnych.

Obecny na konwencie Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa powiedział w swoim wystąpieniu m.in.:

–  Chcemy jeszcze we wrześniu, przy okazji Dnia Budowlanych, skierować projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego do konsultacji publicznych. Celem kodeksu jest przywrócenie efektywnego prowadzenia polityki przestrzennej jak i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. W kodeksie wprowadzono kategorie dotyczące różnych inwestycji. W zależności od ich rodzaju będzie stosowany odpowiedni proces dochodzenia do pozwolenia na budowę. Dzisiaj przepisy regulujące proces budowlany są rozproszone w wielu aktach prawnych, są różnie interpretowane, co powoduje, że inwestor bardzo często ma problem, żeby je zrozumieć i właściwie stosować. Po przyjęciu kodeksu proces inwestycyjny będzie jasny, klarowny i sprawniej będzie można budować.

Wśród prelegentów znaleźli się  Tomasz Żuchowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Piotr Gryza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty oraz Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Tomaszowice, 16-17 września 2016 r.

Protokół nr 4/2016