Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Rytro, 15-16 kwietnia 2016

DSC02418W  dniach 15-16 kwietnia br., w Rytrze  odbył się kolejny Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu wzięli udział Pan Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego i Pan Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Dyskutowano między innymi nad uregulowaniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie dotyczącym dróg subregionalnych, e-usług w informacji przestrzennej oraz infrastruktury ochrony zdrowia.

Marszałek przybliżył także zasady finansowania inwestycji w drogi wojewódzkie oraz lokalne w ramach Celu tematycznego 7, zawartego w Umowie Partnerstwa.

W drugim dniu omawiano tematy z  zakresu pomocy społecznej. Debatowano nad  poprawą jakości usług społecznych  oraz zasad  ich finansowania.

Starostowie podjęli stanowiska w sprawie:

–  finansowania pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie WM,

–  zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte    pod

drogi publiczne w trybie specustawy drogowej,

– proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 118 lipca 2001r., – Prawo wodne.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Rytro, 15-16 kwietnia 2016 r.

Protokół nr 3/2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie sposobu finansowania pobytu mieszkańców  Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia
18 lipca 2001r. – Prawo wodne