Starosta krakowski we władzach ZPP

Zgromadzenie Ogólne ZPP

17 stycznia br. w Warszawie odbyło się XXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, na którym dokonano wyboru nowych władz  Związku.

Nowym Prezesem został p. Andrzej Płonka – starosta  bielski.
Starosta krakowski Wojciech Pałka został członkiem zarządu ZPP.