Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 6 marca 2019

Konwent – Kraków, 6 marca 2019 r.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się drugi w tym roku Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów leżących w granicach małopolski oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał i przedstawił wszystkich zebranych. Następnie Wojewoda Piotr Ćwik zaprosił wszystkich starostów do współpracy przy realizacji programów rządowych. Szczególną uwagę zwrócił na nowo powstały fundusz dróg samorządowych, który wpłynie na znaczne poprawienie stanu dróg lokalnych w całym województwie. Wojewoda zgłosił również chęć pomocy w celu rozwiązywania różnych lokalnych problemów na szczeblu rządowym.

Następnie głos zabrał marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, który przedstawił członków Zarządu Województwa Małopolskiego. Anna Pieczarka zaprosiła starostów do współpracy w dziedzinie kultury, zabytków czy organizacji pozarządowych, natomiast Łukasz Smółka w dziedzinie funduszy europejskich transportu, komunikacji, dróg, rolnictwa i bezpieczeństwa. Następnie dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Paweł Knapczyk przedstawił informację na temat funduszy europejskich i wszystkich realizowanych projektów.

W dyskusji starostowie zwrócili uwagę na problemy związane ze scaleniami, stanami prawnymi dróg, realizacją projektu e-usług.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 6 marca 2019 r

Protokół nr 2/2019

Stanowisko Konwentu