Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Limanowa, 11 września 2019

    11 września w Słopnicach odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, którego gospodarzem był Powiat Limanowski. W spotkaniu tradycyjnie wzięli udział starostowie powiatów, a także gościnnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka i zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji. Obradom Konwentu przewodniczył Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

Omawiano aktualną sytuację na rynku pracy. W kolejnym punkcie Marta Mordarska – dyrektor PFRON– omówiła sposoby aktywizacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych  oraz działań podejmowanych przez PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Oddziału Terenowego TVP3 przedstawił propozycję współpracy TVP3  z samorządem powiatowym i udział w cyklu audycji w konwencji magazynowo-reportazowej.

Następnie głos zabrał  Wicemarszałek Łukasz Smółka informując o środkach finansowych, którymi dysponuje samorząd województwa oraz o dotacjach jakie samorządy mogą uzyskać z budżetu województwa, funduszy europejskich czy ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury na poprawę infrastruktury drogowej.

W dyskusji nt. projektów z FDS starostowie zaproponowali pisemne wystąpienie do Wojewody w zakresie możliwości prolongaty założonych w programie terminów.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 11 września 2019 r

Protokół nr 4/2019