Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 maja 2019

W dniu 14 maja br. w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się III Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego.

Omawiano aktualną sytuację i problemy związane z prowadzeniem projektów dotyczących e-geodezji w informacji przestrzennej.

Następnie Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny zaprosił starostów do współpracy we wspólnej dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców małopolski.

Nawiązał on również do jubileuszu 100-lecia działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. W kolejnym punkcie dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, Leszek Wojciech Basta przedstawił najważniejsze zmiany w znowelizowanej ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne. Wiceprzewodniczący Konwentu, starosta myślenicki Pan Józef Tomal wnioskował o przyjęcie stanowiska dotyczącego sytuacji kadrowej i finansowej pielęgniarek zatrudnionych  w Domach Pomocy Społecznej.

W sprawach bieżących starostowie zwrócili uwagę na problemy dotyczące m. in. służby zdrowia oraz remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 maja 2019 r

Protokół nr 3/2019

Stanowisko Konwentu