Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie 15-16 czerwca 2021 r

W dniach 15 – 16 czerwca 2021 roku w Wysowej-Zdroju odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. W obradach na zaproszenie Przewodniczącego Pana Wojciecha Pałki, udział wzięli Pan Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek WM oraz Pani Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Kraków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas obrad poruszone zostały tematy dotyczące współpracy i programów, które w ramach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego.
Nie zabrakło rozmów o nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027. Omówiono również współpracę z PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 10/2021