Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 21 października 2021 r

W czwartek 21 października br. w Ojcowie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Konwentu Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski.

Podczas obrad poruszono kilka ważnych tematów dotyczących m.in. nowej perspektywy środków UE „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości” – temat omówiła Magdalena Łasak-Strutyńską, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Starosta chrzanowski przedstawił aktualną informację dotyczącą przebiegu prac  nad projektem Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022-2026.

Starosta Maria Gubała złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął dwa Stanowiska:

– w sprawie uwzględnienie dofinansowania dróg powiatowych w projekcie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027,

– równego traktowania pracowników poprzez ustalenie jednakowego wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na takich samych stanowiskach i wykonujących takie same obowiązki pracownicze.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15-16 czerwca 2021 r

Protokół nr 11/2021

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – dofinansowanie do powiatowej infrastruktury drogowej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – finansowanie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych