Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – 15 lutego 2022 r

    We wtorek 15 lutego 2022 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w formule on-line.

W posiedzeniu wzięli udział starostowie powiatów małopolski oraz marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron i Pan Ludwik Węgrzyn ekspert Związku Powiatów Polskich.

Przewodniczący Konwentu – starosta krakowski Wojciech Pałka po otwarciu posiedzenia przywitał  wszystkich obecnych. Następnie Marszałek przedstawił informację nt. zaawansowanych prac nad ostatecznym kształtem regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski  na lata 2021 – 2022. Przedstawiono również raport z konsultacji społecznych programu Fundusze Europejskie. W dalszej części posiedzenia wicemarszałek Józef Gawron omówił Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Poruszono również bieżące problemy związane z funkcjonowaniem samorządów powiatowych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Posiedzenie on-line, 15 lutego 2022 r

Protokół nr 12/2022