Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 stycznia 2015 r.

Konwent_14stycznia2015    W środę, 14 stycznia br w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Starostowie rozpoczęli Konwent od wyboru nowego Przewodniczącego, którym w V kadencji 2014 – 2018 został p. Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski oraz dwóch wiceprzewodniczących Jana Puchałę Starostę Limanowskiego i Józefa Tomala Starostę Myślenickiego. Podjęto szereg uchwał delegujących starostów do prac w komisjach. Delegatem do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 w Województwie Małopolskim został Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak. W Małopolskim Komitecie Sterującym zasiądzie Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 zasili Marek Pławiak Starosta Nowosądecki. Delegatem do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński. Do prac w Komisji Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego Konwent delegował Starostę Chrzanowskiego Janusza Szczęśniaka. Przewodniczący Konwentu Józef Krzyworzeka przyjął zaproszenie do udziału w pracach Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa oraz Rady Programowej Projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”.

W związku ze zbliżającym się terminem XVIII Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich, Starostowie rekomendowali Pana Ludwika Węgrzyna Starostę Bocheńskiego na Prezesa Związku Powiatów Polskich oraz delegowali p. Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Dąbrowskiego w skład Zarządu na szczeblu krajowym. Podczas Konwentu Starostowie poruszali zagadnienia dotyczące niedofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty.

 

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 14 stycznia 2015 r.

Protokół nr 1/2015

Uchwała nr 1/2015

Uchwała nr 2/2015

Uchwała nr 3/2015

Uchwała nr 4/2015

Uchwała nr 5/2015

Uchwała nr 6/2015