KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – KRAKÓW, 17 MARCA 2015 R.

Konwent_2     17 marca br w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, w którym wzięli udział starostowie małopolskich powiatów. Podczas spotkania Konwent podjął stanowiska w sprawie niedoszacowania wysokości dotacji na funkcjonowanie powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz w sprawie informacji NIK z zakresu kontroli zadań Starostów w obszarze ochrony środowiska. Decyzję co do wspólnego stanowiska w sprawie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali zgodnie z art.2 ust.2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku przeniesiono na kolejne spotkanie. Ponadto podjęto uchwały:

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy delegata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego (KM RPO WM) na lata 2014 – 2020. Delegatem został starosta nowotarski Krzysztof Faber.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych. Delegatem został starosta miechowski Marian Gamrat, zastępcą starosta proszowicki Grzegorz Pióro.

– w sprawie uzupełnienia składu delegatów do Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013. Skład komitetu został powiększony o wicestarostę dąbrowskiego Marka Kopię (zastępuje starostę dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego), funkcję zastępcy starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka będzie pełnić Monika Bochenek – dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.

– w sprawie wyboru delegata i zastępcy do Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Delegatem został starosta limanowski Jan Puchała, a jego zastępcą starosta krakowski Józef Krzyworzeka.

– w sprawie wyboru trzech delegatów, uwzględniając podział Małopolski na subregiony do Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wybrano starostę limanowskiego Jana Puchałę, starostę tarnowskiego Romana Łucarza oraz starostę wadowickiego Bartosza Kalińskiego.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 17 marca 2015 r.

Protokół nr 2/2015

Uchwała nr 7/2015

Uchwała nr 8/2015

Uchwała nr 9/2015

Uchwała nr 10/2015

Uchwała nr 11/2015