Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 5 maja 2015 r.

P1000475          We wtorek, 5 maja 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego, w którym wzięli udział starostowie małopolskich powiatów oraz zaproszeni goście: Marek Sowa – marszałek Województwa Małopolskiego, Jakub Szymański – dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi. Uczestnikami posiedzenia byli ponadto: Wojciech Pałka – wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Arkadiusz Wrzoszczyk – członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Adam Wójcik – sekretarz Powiatu Krakowskiego, Lidia Pycińska – dyrektor Wydziału Edukacji, Mirosław Golanko – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Podczas spotkania marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zaprezentował założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i określił możliwości pozyskiwania środków finansowych na zadania w zakresie infrastruktury drogowej, poprawy jakości danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, promocji i ochrony zdrowia oraz szkolnictwa zawodowego. W dyskusji starostowie przekazali swoje uwagi co do programu.

W kolejnym punkcie obrad podjęto głosowanie w sprawie zmian dot. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020. Projekt został jednomyślnie zaopiniowany.

W punkcie czwartym konwentu omówiono propozycję zorganizowania warsztatów prawno-finansowych nt. „Wzorcowego modelu szpitala powiatowego”. Propozycję przedstawił starosta bocheński Ludwik Węgrzyn. Ustalono, że Starostowie przekażą informację dyrektorom szpitali o możliwości bezpłatnego udziału w warsztatach.

Posiedzenie konwentu zakończono omówieniem spraw bieżących.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Kraków, 5 maja 2015 r.

Protokół nr 3/2015