Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015

Konwent_4     W dniach 16 i 17 czerwca 2015 roku w Stryszawie odbyło się wspólne posiedzenie Konwentów Powiatów Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego i Mazowieckiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu w posiedzeniu wziął udział Pan Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Podczas tych dwóch dni Starostowie wzięli udział w konferencji prowadzonej przez przedstawicieli Związku Powiatów Polskich nt. „Wykorzystania wyników projektu DoKliP w pozyskiwaniu środków unijnych w nowym okresie budżetowania”, oraz wysłuchali dwóch prezentacji podczas bloków tematycznych.

Pierwszy blok poprowadził prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur. Jego tematem było pytanie o konieczność systemowych zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Starostowie po wystąpieniu profesora dyskutowali nad polskim samorządem terytorialnym i kierunkami jego reformowania w kontekście Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce.

Następnego dnia odbył się drugi blok tematyczny prowadzony przez Piotra Mikiela – dyrektora Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie na temat wybranych zagadnień dotyczących stosowania ustawy o publicznym transporcie  zbiorowym.

Wspólne posiedzenie zakończyło się przyjęciem stanowiska Konwentów Powiatów Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego i Mazowieckiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął także stanowisko ws. zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Zawoja, 16-17 czerwca 2015 r.

Protokół nr 4/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Śląskiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń reprywatyzacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego