Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Wieliczka, 8 grudnia 2015

konwent16     We wtorek, 8 grudnia 2015 roku odbyło się siódme posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Rozpoczęli je gospodarz spotkania – starosta wielicki Jacek Juszkiewicz i przewodniczący Konwentu Powiatów Józef Krzyworzeka, którzy przywitali starostów, zaproszonych gości i wszystkich uczestników zgromadzonych w Auli Kampusu Wielickiego w Wieliczce.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podczas posiedzenia wysłuchał wystąpienia dr n. med. Łukasza Cichockiego, który przedstawił prezentację nt. „Zmian w leczeniu psychiatrycznym w Województwie Małopolskim”, następnie podjęto temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2016 roku. W tym punkcie głos zabrała Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – dyrektor MOW NFZ, która poinformowała, że plan finansowy na 2016 rok zakłada 5% wzrost nakładów na leczenie szpitalne i żaden podmiot nie otrzymał mniej środków niż w 2015 roku. Wszystkie środki zostały rozdysponowane i nie ma rezerw na zwiększenie puli dla szpitali powiatowych. W odpowiedzi Adam Styczeń – prezes Stowarzyszenia Szpitali Małopolski zwrócił uwagę, że wzrost nakładów finansowych na szpitale dotyczy tylko szpitali wojewódzkich a dla powiatowych budżet 2016 jest porównywalny z rokiem 2013. Dyrektorzy szpitali są tym faktem głęboko zaniepokojeni, niemniej jednak możliwy jest kompromis pod warunkiem, że nakład finansowy na powiatowe lecznictwo szpitalne zostanie powiększony o rzeczywiste wykonanie świadczeń w zakresach chorób wewnętrznych, ginekologii (bez limitów), chirurgii ogólnej oraz pediatrii. Według wyliczeń kwota 15 mln pozwoliłaby te świadczenia zagwarantować i wtedy dyrektorzy będą skłonni zaakceptować propozycje NFZ. W przeciwnym razie dyrektorzy przy akceptacji organów prowadzących nie przystąpią do aneksowania umów na 2016 rok. W dyskusji nad problemem wzięło udział wiele zgromadzonych osób, padło wiele głosów o konieczności zmiany systemu, tak by doprowadzić do sytuacji w której środki na działanie szpitali powiatowych będą zagwarantowane.

W kolejnych punktach posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego podpisano porozumienie Powiatów Małopolski ustanawiające miasto Kraków liderem projektu „ZSIN II” (projekt ma na celu wykonanie modernizacji geodezyjnej działek), jednogłośnie podjęto stanowisko w sprawie propozycji przywrócenia do „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej” terminu październikowego składania wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz omówiono podział środków na zadania geodezyjne. Starostowie powiatów: Bocheńskiego, Chrzanowskiego, Dąbrowskiego i Miechowskiego wyrazili zgodę na przekazanie po 100.000 złotych dla miasta Tarnowa, które wskutek niekorzystnego algorytmu otrzymało zbyt mało środków na realizację zadań geodezyjnych.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Wieliczka, 8 grudnia 2015 r.

Protokół nr 7/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie przywrócenia terminu składania wniosków