Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego – Bochnia, 9 listopada 2015

DSC_4262    W poniedziałek, 9 listopada w Starostwie Powiatowym w Bochni odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. W posiedzeniu oprócz starostów powiatów wzięli udział zaproszeni goście: Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju, Piotr Szymański – dyrektor Departamentu Inwestycji Strategicznych UM WM, Jakub Szymański – dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UM WM oraz geodeci powiatowi.

Podczas obrad starostowie rozmawiali na temat możliwości pozyskania środków finansowych na zadania powiatu w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych, rozpoczęto dyskusję nad wykorzystaniem środków finansowych z MRPO na lata 2014-2020 w zakresie OSI Priorytetowej 2 „Cyfrowa Małopolska” poddziałanie 2.1.4. E-usługi w informacji przestrzennej oraz rozpatrzono wystąpienia Marka Sowy – Marszałka Województwa w sprawie aplikowania o środki finansowe w ramach Poddziałania 12.1.3 RPO WM na lata 2014-2020.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego podjął stanowiska w sprawie finansowania szpitali, podwyżek dla służby zdrowia oraz w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dokumenty z Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego – Bochnia, 9 listopada 2015 r.

Protokół nr 6/2015

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie szpitali

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w sprawie wynagrodzeń pracowników służby zdrowia

DSC_4266  DSC_4234